Tai Chi

Om Tai Chi

Dette er en bevegelsesform som utvikler sinn, kropp og sjel. Tai Chi's harmoniske og dynamiske bevegelser forebygger sykdom, som ifølge tradisjonell kinesisk medisin kommer som et resultat av en ubalanse i kroppens indre energibaner.

Tai Chi kan også betegnes som bevegelsesakupunktur. Verken alder eller fysisk prestasjonsnivå er til hinder for å trene Tai Chi.

Videoer